KUNSTEN AT FINDE DEN RETTE MEDARBEJDER

Vejen til den rette nye medarbejder kan være både lang og snoet – og behovet for at vælge den rigtige kandidat, og særligt undgå en fejlrekruttering, har næppe været større end nu. Rekrutteringsprocessen justeres derfor også løbende, så kvaliteten optimeres og ressourceforbrug minimeres.

En digital transformation af referenceindhentningen er derfor oplagt – særligt taget i betragtning, at den traditionelle telefon-reference, ofte byder på flere kvalitetsmæssige udfordringer.

UDFORDRINGER VED INDHENTNING AF REFERENCER

Største udfordring er oftest referencens bias for kandidaten, som kan være forstærket af, at de også både kan være varslet og instrueret af kandidaten. Således viser en undersøgelse via LinkedIn, at mere end 10 % faktisk er villig til at pynte på deres reference, for at hjælpe en tidligere kollega i job. Endvidere medvirker hele 48 % kun som reference for kolleger, de kan stå fuldt inde for – hvilket yderligere understreger bias-problematikken.

Kvaliteten af en reference udfordres endvidere af den manglende struktur, objektivitet og entydighed som kendetegner telefonsamtaler. Særligt når referencen indhentes i bilen på vej hjem fra jobbet.

Endelig peger rekrutteringsspecialister på udfordringen ved overhovedet at få fat i referencepersoner – på et tidspunkt, hvor der også er tid til en grundig samtale.

HVAD KOSTER DET AT UDSKIFTE MEDARBEJDERE?

Beregninger fra PWC viser, at der er store omkostninger ved at udskifte medarbejdere.

50 -150 % af en årsløn

Op mod 400 % af en årsløn for specialister og ledere

TELEFONREFERENCENS FALDGRUPPER

MANGLENDE STRUKTUR

BIAS

MISFORTOLKNING

Telefon-referencen lider notorisk under mediet karakteristika – bl.a. manglende struktur. Og selvom telefonen er skabt til to-vejs kommunikation, er der altid fare for, at en samtale kan udvikle sig en-vej. Og ved en telefon-reference er det ikke ligegyldigt, hvem der taler og hvor meget.

Bias hos reference-personen er et velkendt fænomen og problem. Men hvad med bias hos referencetager? Mange mener, at det ofte forekommer – mens færre måske vil erkende det. Undgå risikoen for al bias med THE DIGITAL DOOBLECHECK.

En artikel fra Harvard Business Review berører risicis ved egen fortolkning af telefon-referencer, hvor der tales med en reference-person for første gang – om en kandidat som man blot har mødt et par gange. Specialisterne konkluderer:

  • Listen to what the person is saying and don’t interrupt or supply the answer you want to hear
  • Don’t read anything into the person’s inflection. You don’t have enough context to judge a stranger’s tone of voice

MANGLENDE STRUKTUR?

Telefon-referencen lider notorisk under mediet karakteristika – bl.a. manglende struktur. Og selvom telefonen er skabt til to-vejs kommunikation, er der altid fare for, at en samtale kan udvikle sig en-vej. Og ved en telefon-reference er det ikke ligegyldigt, hvem der taler og hvor meget.

BIAS

Bias hos reference-personen er et velkendt fænomen og problem. Men hvad med bias hos referencetager? Mange mener, at det ofte forekommer – mens færre måske vil erkende det. Undgå risikoen for al bias med THE DIGITAL DOOBLECHECK.

MISFORTOLKNING

En artikel fra Harvard Business Review berører risicis ved egen fortolkning af telefon-referencer, hvor der tales med en reference-person for første gang – om en kandidat som man blot har mødt et par gange. Specialisterne konkluderer:

  • Listen to what the person is saying and don’t interrupt or supply the answer you want to hear
  • Don’t read anything into the person’s inflection. You don’t have enough context to judge a stranger’s tone of voice

360° ONLINE REFERENCE

En digital online-reference rummer mange fordele. Lige fra den automatisering, struktur og fleksibilitet som de benyttede IT-teknologier tilbyder, til den øgede objektivitet og entydighed som spørgsmål/svar metodikker fra analyseverden sikrer.
THE DIGITAL DOOBLECHECK giver en fantastisk mulighed for at øge diversiteten referencerne. Både ift. antal og typer af referencer.

Bias for kandidaten minimeres via veldefinerede spørgsmål/svar kombinationer udviklet sammen med erfarne HR- og rekrutteringsspecialister. Og udsigten til brug af online-referencer, giver endvidere reference-personer forventning om flere fordele for både dem selv og selve kvaliteten af deres reference:

Mere ærlige referencer (19 %)

Bedre tid til at tænke over svarene (44 %)

Vil føle mig mindre forpligtet ift. at være til hjælp for min kollega (14 %)

Referencen bliver af højere kvalitet (16 %)

Undgå at referencetageren bliver ledende i sine spørgsmål (24 %)

At referencen kan afgives, når det passer mig (47 %) også i toget, om aftenen og i weekenden

Kilde: LinkedIn Survey 105 respondance

1

MINIMER BIAS I REFERENCEN

2

FÅ STRUKTUR, OBJEKTIVITET OG ENTYDIGHED I REFERENCEN

3

FJERN TIDSPRES OG TIDSFORBRUG

STRUKTUR, ENTYDIGHED OG DOKUMENTATION
PÅ ALLE REFERENCER

ØGET PÅLIDELIGHED & VALIDITET

Struktureret og standardiseret online-referencer minimerer bias og øger værdien af referencen

UDSTRÅLNING AF PROFESSIONALISME

Styrk dit brand med en professionelt tilrettelagt og udført online-reference –overfor både kandidat og referenceperson

GDPR COMPLIENT

THE DIGITAL DOOBLECHECK er fuld GDPR Complient med fuld datasikkerhed for alle partere og automatisk sletning af data i henhold til de ønskede settings.

Øget pålidelighed og validitet

Struktureret og standardiseret online-referencer minimerer bias og øger værdien af referencen

Udstråling af professionalisme

Styrk dit brand med en professionelt tilrettelagt og udført online-reference –overfor både kandidat og referenceperson

GDPR Compliant

THE DIGITAL DOOBLECHECK er fuld GDPR Complient med fuld datasikkerhed for alle partere og automatisk sletning af data i henhold til de ønskede settings.

THE REFLECTION
METHOD®

Til at reducere bias og kaste lys over, hvor godt det billede kandidaten har tegnet af sig selv, afspejles i en references syn på kandidaten, indeholder THE DIGITAL DOOBLECHECK en unik metode, kaldet  THE REFLECTION METHOD®.

Metoden består i sin enkelthed af, at referencen vælger hvilket af to sagn der bedste beskriver kandidaten. Alle udsagn er udformet så der hverken er et rigtigt eller forkert svar, hvilket bidrager til at minimere bias. Eksempler på udsagn-sæt kan være, om kandidaten er:

EN MULTI-TASKER  vs.  EN SINGLE-TASKER

Hurtig og brugervenlig besvarelse af en online-reference på alle devices.

AUTOMATIONER OG SIKRE OVERLEVERINGER MELLEM INTERESSENTER SPARER TID OG BEKYMRINGER

AUTOMATISERING SPARER TID

Få fuld udnyttelse af digitaliserings mange fordele og muligheder og opnå store tidsbesparelser med THE DIGITAL DOOBLECHECK.

OVERLEVERING UDEN BEKYMRING

Overleveringer og notifikationer mellem den rekrutteringsansvarlige, stakeholders, kandidat og referencepersoner og sker automatisk og minimere fejl – og derved bekymringer.

Automatisering sparer tid

Få fuld udnyttelse af digitaliserings mange fordele og muligheder og opnå store tidsbesparelser med THE DIGITAL DOOBLECHECK.

Overlevering uden bekymring

Overleveringer og notifikationer mellem den rekrutteringsansvarlige, stakeholders, kandidat og referencepersoner og sker automatisk og minimere fejl – og derved bekymringer.

ÅRLIG BESPARELSE VED OMLÆGNING FRA TELEFON-REFERENCER TIL ONLINE-REFERENCER

Antal rekrutteringer pr. år

100

x

Gennemsnitlig antal kandidater som der hentes referencer på

2,0

x

Gennemsnitlig antal referencer pr. kandidat

2,0

=

Forventet besparelse i timer

150

RING

+45 6163 8019

for mere information

INTUITIVT WORKFLOW

THE DIGITAL DOOBLECHECK er en Cloud-baseret løsning og derfor hurtig at komme i gang med. Der er ingen krav til integration mod eksisterende IT-infrastruktur, og en intuitive navigation og et overskuelige workflow minimerer behov for uddannelse og træning.

Overlevering mellem involverede parter i rekrutteringsprocessen sker automatisk, og step-by-step opdateringer holder den rekrutteringsansvarlige løbende orienteret om processens fremdrift. THE DIGITAL DOOBLECHECK er fuld GDRP Compliant og datasikkerheden møder naturligvis markedet standarder.

Step 1: Hurtig registrering af job- og kandidat info samt valg af de reference-typer som skal afgive deres reference.
Step 2: Valg af spørgsmål fra et stort arkiv af præ-definerede spørgsmål/svar kombinationer.
Step 3: Online adgang for kandidaten til nem registrering af sine Referencer.
Step 4: Objektive og entydige besvarelse af online-referencen – når det passer reference-personen.
Step 5: Overskuelige rapporter pr. Reference eller samlet i én rapport for hurtig og entydig sammenligning.

ÅRLIG BESPARELSE VED OMLÆGNING FRA TELEFON-REFERENCER TIL ONLINE-REFERENCER

Antal rekrutteringer pr. år

100

x

Gennemsnitlig antal kandidater som der hentes referencer på

2,0

x

Gennemsnitlig antal referencer pr. kandidat

2,0

=

Forventet besparelse i kroner

129.000

RING

+45 6163 8019

for mere information

BAG OM DOOBLECHECK

Ideen til THE DIGITAL DOOBLECHECK kom, næsten naturligt, efter en fejlrekruttering af hvad der skulle være en nøglemedarbejder. På alle måde katastrofalt. Det udløste selvfølgelig en grundig eftertanke i forhold til hvad gik galt under rekrutteringen, og var samtidig startskuddet til en mange overvejelser om, hvordan det fremover kunne undgås.

Rekrutteringsprocessens forskellige faser blev efterset og løsninger undersøgt yderligere – og en fase viste sig hurtigt, at være lige som forsømt i forhold til udvikling og digitalisering, som den er blevet tillagt større og større betydning – nemlig indhentning af kandidat-referencer.

Små to år senere blev den første online-reference indhentet via THE DIGITAL DOOBLECHECK, med alle de fordele og muligheder det giver i forhold til den klassiske telefon-reference.

Udviklingen fortsætter og roadmap’en for nye features og nye anvendelsesområder sikrer, at ingen i firmaet kommer til at hvile på laurbærrene.

TEAMET BAG

Vi er 100% dansk ejet og drives grundlæggeren Flemming Hesthaven. Dertil kommer et team af dygtige og dedikerede udviklere og kommunikationsansatte, der sammen arbejder på at tilbyde den bedste digitale løsning til indhentning af online-referencer.

Cathrine Egeberg
Training & Communication

+45 2442 5115
ec@dooblecheck.com

Patrick Nymark
Full-stack development

pn@dooblecheck.com

Jacob Folke Hildebrandt
Full-stack development

jfh@dooblecheck.com

Vincent Tran
Full-stack development

vt@dooblecheck.com